Javne informacije

Informacija javnega značaja - imenovanje članov sveta zavoda

Informacija javnega značaja - preprečitev sklica seje Sveta zavoda s strani Občine Lendava