Nyilvános közlemények

 • 2022. 4. 19. nformacija javnega značaja – Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti kazensko zadevo proti direktorju KKC Lendava zaključilo
 • 2022. 2. 3. Izjava za javnost – Ugotovitve Urada RS za nadzor proračuna
 • 2021. 12. 20. Izjava medijem v zvezi s postopkom razrešitve
 • 2021. 12. 7. Izjava za javnost – Pojasnilo inšpektorja
 • 2021. 11. 19. Izjava za javnost - Pojasnilo v zvezi revizijo poslovanja
 • 2021. 8. 24. Izjava za javnost - Pojasnilo v zvezi suma nedovoljenega izplačila pravdnih stroškov
 • 2021. 6. 7. Informacija javnega značaja – Pojasnilo MJU glede zakonitosti konstituiranja novega sveta zavoda
 • 2021. 4. 15. Informacija javnega značaja – Pojasnila glede sklicev sveta zavoda s strani župana Občine Lendava Janeza Magyarja
 • 2021. 2. 26. Ministrstvo za javno upravo - OPOZORILO Občini Lendava
 • 2021. 2. 26. Izjava za javnost - združevanje javnih zavodov - dodatna pojasnila o finančnih sredstvih zavoda
 • 2021. 2. 22. Informacija javnega značaja – Združevanje javnih zavodov – finančna sredstva zavoda
 • 2021. 2. 19. Informacija javnega značaja – Združevanje javnih zavodov
 • 2021. 2. 17. Obvestilo za javnost glede odpoklica članov sveta, predstavnikov ustanovitelja
 • 2021. 2. 9. Izjava za javnost – sklic seje sveta zavoda s strani župana Občine Lendava za 10. 2. 2021
 • 2020. 10. 1. Informacija javnega značaja - imenovanje članov sveta zavoda
 • 2020. 11. 26. Informacija javnega značaja - preprečitev sklica seje Sveta zavoda s strani Občine Lendava